rakennusmittaukset

inventointimittaus

Saneerauskohteen suunnittelun pohjaksi tarvitaan lähtötilanteen mukainen pohjapiirustus.
Vanhoista rakennuksista ei useinkaan ole yksityiskohtaisia piirustuksia ja varsinkin kellari- ja ullakkotilat on lähes välttämätöntä mitata tyhjästä lähtien ja laatia uudet tarkat piirustukset.
Tällä vältetään kalliita lisätöitä ja viivytyksiä myöhemmässä vaiheessa.

Normaalisti suunnittelupohjissa on

  • seinien ja aukkojen tarkat paikat korkoineen, seinämateriaalit
  • lattiakorot, luiskat ja tasoerot
  • vapaat korkeudet välipohjaan ja palkkien alla
  • usein myös LVI-putkistot ja -kanavat, lattiakaivot, vesikalusteet
  • leikkauksia tarpeellisista kohdista

Mittaamme laserskannereilla ja täydennämme tarvittaessa takymetrimittauksin ja kevyemmillä laitteilla.
Toimitukset ovat Autocad-muodossa (dwg). Toimituksiin liitetään skannerin tuottamat pyörähdyskuvat ja tarvittaessa muuta valokuva-aineistoa. Haluttaessa toimitamme myös pistepilviaineistot (e57,rcp)

pinta-alamittaukset, tarkemittaus

Teemme pinta-alojen tarkistusmittauksia valmistumassa olevista kohteista.
Mittauksilla varmistetaan, että yhtiöjärjestykseen saadaan oikeat huoneistoalat ja löydetään mahdolliset rakennusaikana tulleet poikkeamat alkuperäisiin suunnittelupiirustuksiin.

Mittaus tehdään laserskannerilla, jolla saadaan myös vinokatot, epäsäännölliset muodot ja tasoerot luotettavasti esiin.
Mittaustuloksista laaditaan yksityiskohtainen raportti piirustuksineen.
Toimitettaviin mittauspiirustuksiin liitetään usein pohjakuvaksi vanha suunnittelupiirustus, jolloin poikkeamat saadaan havainnollisesti esiin.

tarjous- tai lisätietopyyntö

Tilaukset ja tiedustelut puhelimitse 050 431 3313
im6_640x402

im7_320x226
LuotettavaKumppaniyritys