Mikä on huoneistoala ?

Yksinkertaistaen huoneistoala on huoneistoa ympäröivien seinien sisäpintojen mukaan laskettu pinta-ala, josta on lisäksi vähennetty kantavat ja paloteknisesti osastoivat seinät ja hormit.
Alle 1600 mm korkeita tiloja ei lasketa mukaan.
Asuinhuoneiston sisäinen porras lasketaan huoneistoalaan siinä kerroksessa, johon se nousee. Alimmassa kerroksessa portaan alle jäävää alaa ei siis lasketa.

Huoneistoala ei ole yhtä kuin huoneiston huonealojen summa.
Huonealoissa ei ole väliseiniä mukana mutta huoneistoalassa ei-kantavat väliseinät ovat mukana.

Huoneistoalan voisi laskea mittaamalla joka huoneen erikseen ja lisäämällä tähän ei-kantavien väliseinien rakennusosa-alat. Käytännössä on yleensä helpompaa mitata asunnon ulkoseinien sisäpintojen rajoittama tila ja vähentää siitä kantavat seinät ja muut erikoistapaukset.