Valmistelut huoneistoalan mittaukseen

Mittaus tehdään huoneistossa lasermittalaitteita käyttäen. Aikaa kuluu kohteella noin tunti per 100 m2 riippuen kohteen monimutkaisuudesta.
Normaaleja asuinkäytössä olevia tiloja ei tarvitse valmistella mittausta varten. Kaikkiin mitattaviin tiloihin pitää tietysti järjestää pääsy ja jos tiloissa on kovin paljon tavaraa, mittauksen aikana joudutaan ehkä siirtelemään hiukan tavaroita, että saadaan seiniä sieltä täältä näkyviin.

Emme tarvitse vanhoja pohjapiirustuksia mittaukseen mutta niistä on hyötyä. Käytämme piirustuksia mittaustyön suunnitteluun ja kantavien seinien ja hormien tarkistamiseen. Tarvittaessa hankimme piirustukset itse rakennusvalvonnasta ilman lisäveloitusta.

Mittausraportti toimitetaan parin työpäivän kuluessa. Raportissa on varsinaisten tulosten lisäksi liitteinä selvitys mittausperusteista ja mittauspiirustukset.