Mikä on huoneala?

Huoneala on huoneen seinien sisäpintojen mukaan laskettu ala.
Huoneala lasketaan jokaiselle huoneelle erikseen (vrt. huoneistoala).

Huonealaan ei lasketa:
Jos osa huoneesta on alle 1,6 m korkea, huoneen rajan ajatellaan olevan siinä, jossa huonekorkeus on 1,6 m.

Huonealaan ei lasketa tavallisia ovi- eikä ikkuna-aukkoja, vaan laskentaa varten seinän oletetaan jatkuvan aukon yli.

Seinässä olevia pieniä aukkoja tai ulkonemia ei huomioida, vaan rajana on seinän pinnan ajateltu jatke. Esimerkiksi ulkoseinässä oleva patterisyvennys voi olla tällainen.

Huoneen sisällä olevia kantavia tai muita kiinteitä rakennusosia kuten hormeja ei lasketa mukaan.

Huonealaan lasketaan:
Jos seinässä on lattiaan asti ulottuva aukko, jonka korkeus on yli 2,2 m, aukko kuitenkin lasketaan huonealaan.
Jos tämä korkea aukko on oviaukko, sen pohjapinta-ala jaetaan puoliksi huoneiden kesken.

Kaapit ja muut kiintokalusteet lasketaan huonealaan.

Talotekniset asennukset lasketaan huonealaan vaikka ne olisivat koteloidut. Esimerkiksi koteloidut LVI-asennukset.
Tässä kohdassa voi joskus olla tulkintaongelmia. Voidaan ajatella näin: Taloon rakennetaan ensin seinät. Sitten seinälle ripustetaan putkia, johtoja, ilmanvaihtokanavia. Lopuksi nämä vielä koteloidaan. Huoneala säilyy koko ajan samana.

Portaan huoneala on sen aukon ala, joka välipohjassa on porrasta varten. Porras lasketaan siinä tasossa, johon porras nousee.

Portaiden alla olevalle väli- tai alapohjan osalle lasketaan oma huoneala, vaikka se olisi alle 1,6 m korkea. Huomaa, että asuinhuoneistossa portaan alle alimmassa kerroksessa jäävä tila ei kuitenkaan ole huoneistoalaa.