Mistä saa standardin SFS 5139

Suomen Standardisoimisliitosta. Heillä on verkkokauppa osoitteessa http://sales.sfs.fi/sfs/.

Tekijänoikeussyistä emme voi pitää standardia omalla nettisivullamme.

Tagged with:
Posted in pinta-alamittaukset