Kuinka mittaan asunnon pinta-alan itse?

Jos parin prosentin tarkkuus riittää, mittaaminen onnistuu helposti esimerkiksi näin:

Hanki rautakaupasta laseretäisyysmittari. Sellaisen saa alle 100 eurolla ja se helpottaa käytännön työtä todella paljon.
Lisäksi tarvitset tavallista rullamittaa lyhyiden etäisyyksien mittaamiseen.

Käy jokainen asunnon huone läpi ja mittaa joka huoneen pituus ja leveys keskeltä seinää kohtisuoraan vastakkaista seinää kohti.
Huoneen pinta-ala = pituus x leveys. Asunnon pinta-ala on huoneiden pinta-alojen summa.

Lisää mittaan 5 cm, jos jommankumman seinän takana on toinen asuntoon kuuluva huone ja 10 cm, jos molemmilla puolilla on asuntoon kuuluva huone.
(Väliseinät ovat keskimäärin 10 cm paksuja ja ne saadaan tällä tavoin mukaan pinta-alaan.)

Jos huone ei ole suorakulmion muotoinen, jaa tila suorakulmioihin ja mittaa jokainen erikseen.

Älä välitä koteloinneista tai kaapeista, mittauksen kannalta ne ovat ilmaa.

Vielä pari asiaa:
Jos asunnossa on matalia viistokattoisia tiloja, pinta-alan rajan oletetaan kulkevan siinä, missä katto on 160 cm korkeudella lattiasta. Matalampia osia ei lasketa.
Jos asunnossa on kaksi kerrosta, portaan ala vähennetään alemman kerroksen pinta-alasta.

Jos haluat mitata huoneistoalan tarkasti, kehotan aloittamaan mittausstandardista SFS 5139, se auttaa käytännön tulkintatilanteissa. Huoneistoalan tarkka mittaaminen on työlästä, koska seinien paksuus pitää mitata, osa seinistä voi olla viistoja, rakenteet saattavat olla piilossa ja alasta pitää vähentää tiettyjä tulkinnanvaraisia osia kuten kantavat seinät ja hormit.
Tarkassa mittauksessa pitää lisäksi arvioida mittalaitteesta ja mittauksen suorituksesta johtuva epätarkkuus, ja varmistaa, että vinoista seinistä tai muista epäsäännöllisyyksistä ei tule systemaattista virhettä tulokseen.