Lakimuutoksia pinta-alan mittaamisesta

Helsingin Sanomissa 18.5. oli juttu pinta-alan ilmoittamisesta asuntokaupoissa ja jutussa vihjattiin, että lakiin on tulossa tarkennuksia tältä osin.

Oikeusministeriön asettama työryhmä on äskettäin esittänyt muutoksia asuntomarkkinointiasetuksen pinta-alan ilmoittamista koskeviin säännöksiin. Tulkintaepäselvyyksiä ja riitaisuuksia on liittynyt mm. siihen, mitä tiloja pidetään asuintiloina ja miten pinta-alat tulee mitata.

Työryhmä ehdottaa, että myynti-ilmoituksessa ja esitteessa olisi mainittava asunnon asuinhuoneiden lukumäärä sekä rakennuksesta huoneistoala ja huoneistosta pinta-ala jos mahdollista yhtiöjärjestyksen tai sääntöjen mukaisena.

Työryhmä oli harkinnut, että ilmoitettava pinta-ala olisi aina pakko mitata tietyn standardin mukaan mutta siitä luovuttiin kustannussyistä. Sen sijaan säädetään, että myyntiesitteessä pitää mainita, onko ilmoitettu pinta-ala mitattu standardin SFS 5139 mukaan vai ei.

Koko mietintö löytyy osoitteesta http://www.oikeusministerio.fi/fi/index/julkaisut/mietintojajalausuntoja.html (12/2014, Ryhmärakennuttaminen)

Työryhmän varsinainen tehtävä oli valmistella lakia ryhmärakennuttamisesta ja pinta-alaa koskeva muutos asetukseen oli pieni osa työryhmän työstä.

Lain voimaantulosta ei ole vielä tietoa. Se on kuitenkin nykyisen hallituksen hallitusohjelmassa, joten toivottavasti ehtii myllystä ulos nykyisen eduskunnan aikana.

Tagged with: , ,
Posted in pinta-alamittaukset