Kuinka e-mittaus mittaa pinta-alat?

Ammattimaisessa mittauksessa pyritään mallintamaan asunnon todellinen muoto ja laajuustiedot lasketaan tästä mallista. Jokainen huone käydään läpi laserkeilaimella, joka mittaa miljoonia pisteitä huonetta kohti ja luo tarkan kolmiulotteisen mallin tilasta. Eri huoneiden tulokset liitetään yhteen käyttäen hyväksi lomittain meneviä mittausalueita.

Lisäksi otetaan tarkistusmittoja ja selvitetään piilossa olevia yksityiskohtia käsikäyttöisillä laseretäisyysmittareilla ja mekaanisilla välineillä.

Mittausdata siistitään ja piirretään puhtaaksi CAD-ohjelmalla, joka laskee pinta-alat ja tuottaa mittauspiirustuksen. Mittausaineistosta voidaan tehdä myös mittatarkat pohjapiirustukset, joissa on kiinteiden kalusteiden kuten komeroiden ja vesikalusteiden ääriviivat.