Pientalojen markkinoinnisssa käytettävät neliöt

Helsingin Sanomissa oli 30.10.2016 valaiseva kirjoitus asuntojen pinta-alojen epäselvyyksistä.
Kiinteistönvälittäjät markkinoivat asuntoja joskus yhtiöjärjestystä suuremmilla neliöillä.

Asuntokaupassa ja uusissa yhtiöjärjestyksissä pitää lain mukaan käyttää huoneistoalaa ja asuntokaupassa pinta-ala pitää lisäksi ilmoittaa eriteltynä asuin- ja muihin tiloihin.
Pientalossa tämä ei ole aina helppoa, koska missään ei ole yksiselitteistä sääntöä, mikä tila on asuin- ja mikä muuta tilaa. Ongelma koskee lähinnä kellarillisia tai rinteeseen rakennettuja taloja.

Pientalorakentamisessa kikkaillaan yleisesti rakennusoikeudella. Talo tehdään mahdollisimman suureksi tontilla olevan rakennusoikeuden puitteissa. Erityisesti kellarikerrokseen on mahdollista rakentaa tosiasiallisesti asuinkäyttöön tulevaa tilaa, joka ei kuitenkaan kuluta rakennusoikeutta.

Rakennusoikeus ilmoitetaan kerrosalana ja se lasketaan tontin pinta-alasta ja tehokkuusluvusta. Pientalon 1. kerros on yleensä suoraan kerrosalaa mutta kellarikerroksessa olevat tilat eivät välttämättä ole. Jos kellarikerroksen huoneet tehdään sopivan mataliksi (alle 2,4 m), niissä ei ole liian isoja ikkunoita (alle 10% huonealasta) ja/tai ne ovat pääikkunaseinän kohdalta maanpinnan alapuolella, ne eivät ole asuinhuoneita. Kellarissa olevat pesu- ja saunatilat eivät ole kerrosalaa, jos asunnossa on riittävästi pesutilaa muualla. Kellarin tekniset tilat, autotallit ja varastot eivät ole kerrosalaa. Eri kunnissa tulkinnat lisäksi hiukan vaihtelevat.

Kerrosala ja huoneistoala eivät ole sidoksissa toisiinsa ja huoneistoala on sama kuin kerrosala vain sattumalta.
Standardin SFS5139 mukaan mitattu huoneistoala ei ota kantaa tilojen käyttötarkoitukseen, vaan se sisältää kaikentyyppiset kellaritilat. Standardi ei kuitenkaan kerro tyhjentävästi, mikä osa tästä huoneistoalasta luetaan asuntokaupassa asuintiloiksi ja mikä muiksi tiloiksi. Ainoa maininta niistä on esimerkinomainen luettelo standardin opastavassa liitteessä.

Mitä sitten voidaan tehdä: Jos on aihetta epäillä, että yhtiöjärjestyksen mukainen pinta-ala ei ole koko totuus asunnosta, reiluinta kaikkia osapuolia kohtaan on tarkistusmitata asunto ja dokumentoida selkeästi mittauspiirustukseen vaikkapa eri värein, mitkä tilat on laskettu mihinkin neliöihin mukaan, sekä eritellä tulkinnanvaraiset tilat vielä erikseen.