e-mittaus kehittää uusia laserkeilausmenetelmiä

e-mittaus kehittää yhdessä KVA Arkkitehdit Oy:n kanssa ketterää työprosessia, jolla laserkeilauksen työmäärää ja kustannuksia pienennetään.
Laserkeilaus on ylivoimaisen tarkka ja perusteellinen mittausmenetelmä mutta sen käyttöä on rajoittanut mittauksen kalleus ja mallinnuksen vaatima työmäärä.

Laserkeilaus on vähitellen tulossa perusmenetelmäksi kaikkeen rakennusten mittaamiseen samalla kun kolmiulotteinen mallinnus ja suunnittelu yleistyy. e-mittaus käyttää jo nyt laserkeilaimia isojen kohteiden mittauksessa ja tavoitteena on siirtyä laserkeilaukseen myös yksittäisissä asuntomittauksissa. [lokakuusta 2017 lähtien on siirrytty tekemään kaikki asuntomittaukset laserkeilaimella]

Kokeiluhanke “Ketterä menetelmä rakennuksen mallintamiseksi” on yhteisprojekti KVA Arkkitehdit Oy:n kanssa ja se saa rahoitusta KIRA-Digi-ohjelmasta, joka on osa julkisten palveluiden digitalisoimisen kärkihanketta.

Tagged with: , , ,
Posted in pinta-alamittaukset