rakennusmittaukset

inventointimittaus

Saneerauskohteen suunnittelun pohjaksi tarvitaan lähtötilanteen mukainen pohjapiirustus ja kohteesta riippuen myös julkisivu- ja kattokuvia.
Vanhoista rakennuksista ei useinkaan ole ajantasaisia  piirustuksia ja varsinkin kellari- ja ullakkotilat on usein pakko mitata tyhjästä lähtien ja laatia uudet tarkat piirustukset.
Tällä vältetään kalliita lisätöitä ja viivytyksiä myöhemmässä vaiheessa.

Tyypillisiä suunnittelupohjiin merkittäviä tietoja:

  • seinien ja aukkojen tarkat paikat korkoineen
  • lattiakorot, luiskat ja tasoerot
  • vapaat korkeudet välipohjaan ja palkkien alla
  • usein myös LVI-putkistot ja -kanavat, lattiakaivot, vesikalusteet
  • leikkauksia tarpeellisista kohdista
  • maanpinnan muoto rakennuksen ympärillä

Mittaamme laserskeilaimilla ja täydennämme tarvittaessa takymetrimittauksin ja kevyemmillä laitteilla.
Toimitukset koostuvat dwg- ja pdf- muotoisista piirustuksista. Voimme toimittaa myös pelkän rekisteröidyn ja georeferoidun pistepilviaineiston.

pinta-alamittaukset

Teemme pinta-alojen tarkistusmittauksia valmistumassa olevista kohteista.
Mittauksilla varmistetaan, että yhtiöjärjestykseen saadaan oikeat huoneistoalat ja löydetään mahdolliset rakennusaikana tulleet poikkeamat alkuperäisiin suunnittelupiirustuksiin.

Mittaus tehdään laserkeilaimilla, joilla saadaan myös vinokatot, epäsäännölliset muodot ja tasoerot luotettavasti esiin.
Mittaustuloksista laaditaan yksityiskohtainen raportti piirustuksineen.
Toimitettaviin mittauspiirustuksiin voidaan liittää pohjakuvaksi vanha suunnittelupiirustus, jolloin poikkeamat saadaan havainnollisesti esiin.

Tilaukset ja tiedustelut puhelimitse 050 431 3313
im6_640x402

im7_320x226
LuotettavaKumppaniyritys