Vi mäter din lägenhet

im3_640x426

Vi gör tekniska mätningar av fastigheter i huvudstadsregionen.

Vi mäter årligen tiotals objekt – enskilda lägenheter och småhus, affärslokaler, industriutrymmen och hela bostadshus. Vi betjänar både privat- och företagskunder.

Våra privatkunder vill vanligen kontrollera bostadsytan av sin lägenhet innan den börjar marknadsföras. Vi erbjuder en standardiserad kontrollmätningtjänst till fast pris.

För ett lyckat renovering- eller utvecklingssprojekt krävs att förutsättningarna är rätt. Vi betjänar fastighetsförvaltare och entreprenörer genom att mäta upp utrymmen och skapa noggranna ritningar av nuläget som kan användas som planeringsunderlag. Vi gör också kontrollmätningar vid avslut av byggprojekt.