Blog Archives

Pientalojen markkinoinnisssa käytettävät neliöt

Helsingin Sanomissa oli 30.10.2016 valaiseva kirjoitus asuntojen pinta-alojen epäselvyyksistä. Kiinteistönvälittäjät markkinoivat asuntoja joskus yhtiöjärjestystä suuremmilla neliöillä. Asuntokaupassa ja uusissa yhtiöjärjestyksissä pitää lain mukaan käyttää huoneistoalaa ja asuntokaupassa pinta-ala pitää lisäksi ilmoittaa eriteltynä asuin- ja muihin tiloihin. Pientalossa tämä ei ole

Tagged with: , , , , ,
Posted in pinta-alamittaukset

Lakimuutoksia pinta-alan mittaamisesta

Helsingin Sanomissa 18.5. oli juttu pinta-alan ilmoittamisesta asuntokaupoissa ja jutussa vihjattiin, että lakiin on tulossa tarkennuksia tältä osin. Oikeusministeriön asettama työryhmä on äskettäin esittänyt muutoksia asuntomarkkinointiasetuksen pinta-alan ilmoittamista koskeviin säännöksiin. Tulkintaepäselvyyksiä ja riitaisuuksia on liittynyt mm. siihen, mitä tiloja pidetään

Tagged with: , ,
Posted in pinta-alamittaukset