Blog Archives

Pientalojen markkinoinnisssa käytettävät neliöt

Helsingin Sanomissa oli 30.10.2016 valaiseva kirjoitus asuntojen pinta-alojen epäselvyyksistä. Kiinteistönvälittäjät markkinoivat asuntoja joskus yhtiöjärjestystä suuremmilla neliöillä. Asuntokaupassa ja uusissa yhtiöjärjestyksissä pitää lain mukaan käyttää huoneistoalaa ja asuntokaupassa pinta-ala pitää lisäksi ilmoittaa eriteltynä asuin- ja muihin tiloihin. Pientalossa tämä ei ole

Tagged with: , , , , ,
Posted in pinta-alamittaukset

Pohjapiirustus asuntokauppaa varten

Remonttien tai laajennusten jäljiltä asunnon pohjapiirustus ei aina ole ajan tasalla. Huoneistoalamittauksen yhteydessä voimme pienestä lisähinnasta tehdä tarkan todellisen tilanteen mukaisen pohjapiirustuksen. Pohjapiirustuksessa esitetään väliseinien lisäksi ovet, ikkunat ja kiinteät kalusteet kuten komerot ja vesikalusteet.

Tagged with: , ,
Posted in pinta-alamittaukset

Millainen on pinta-alan mittausraportti?

Huoneistoalan mittausraportille ei ole laissa säädettyä lomakepohjaa kuten vaikkapa energiatodistukselle. Meidän raporttimme sisältää pinta-alaerittelyn taulukkomuodossa sekä 2-3 sivun kuvauksen mitattavasta kohteesta ja mittausperusteista, siis siitä, mitä aloja on luettu mukaan tai jätetty pois, ja miksi. Raportin liitteenä toimitamme mittauspiirustuksen. Mittauspiirustus

Tagged with: , , ,
Posted in pinta-alamittaukset

Lakimuutoksia pinta-alan mittaamisesta

Helsingin Sanomissa 18.5. oli juttu pinta-alan ilmoittamisesta asuntokaupoissa ja jutussa vihjattiin, että lakiin on tulossa tarkennuksia tältä osin. Oikeusministeriön asettama työryhmä on äskettäin esittänyt muutoksia asuntomarkkinointiasetuksen pinta-alan ilmoittamista koskeviin säännöksiin. Tulkintaepäselvyyksiä ja riitaisuuksia on liittynyt mm. siihen, mitä tiloja pidetään

Tagged with: , ,
Posted in pinta-alamittaukset

Kuinka mittaan asunnon pinta-alan itse?

Jos parin prosentin tarkkuus riittää, mittaaminen onnistuu helposti esimerkiksi näin: Hanki rautakaupasta laseretäisyysmittari. Sellaisen saa alle 100 eurolla ja se helpottaa käytännön työtä todella paljon. Lisäksi tarvitset tavallista rullamittaa lyhyiden etäisyyksien mittaamiseen. Käy jokainen asunnon huone läpi ja mittaa joka

Tagged with: , ,
Posted in pinta-alamittaukset

Lasketaanko komero, parvi, kellari, porras jne huoneistoalaan?

Lasketaanko kaapistot asunnon pinta-alaan? Kyllä. Kiinteät kaapistot ja komerot lasketaan mukaan. Lasketaanko parveke asunnon pinta-alaan? Ei lasketa Lasketaanko parvi huoneistoalaan? Kyllä lasketaan siltä osin kuin korkeus ylittää 160 cm. Parvella tarkoitetaan rakennuksessa kiinteästi olevaa tilaa. Korkeaan huoneeseen tehdyt kerrossänkytyyppiset rakennelmat

Tagged with: , ,
Posted in pinta-alamittaukset

Mikä on huoneistoala ?

Yksinkertaistaen huoneistoala on huoneistoa ympäröivien seinien sisäpintojen mukaan laskettu pinta-ala, josta on lisäksi vähennetty kantavat ja paloteknisesti osastoivat seinät ja hormit. Alle 1600 mm korkeita tiloja ei lasketa mukaan. Asuinhuoneiston sisäinen porras lasketaan huoneistoalaan siinä kerroksessa, johon se nousee. Alimmassa

Tagged with: ,
Posted in pinta-alamittaukset