Blog Archives

e-mittaus mittaa laserkeilaimilla

Olemme siirtyneet mittaamaan kaikki pienetkin kohteet laserkeilaimella. Mittausta varten ei tarvita pohjapiirustusta asunnosta, vaan laserkeilain luo tiloista tarkan kolmiulotteisen mallin, josta tietokone laskee pinta-alat. Laserskannauksen etuna tavalliseen käsilasermittarilla tehtyyn mittaukseen on parempi tarkkuus varsinkin monimutkaisissa tiloissa ja tuloksen kiistattomuus ja

Tagged with: , , ,
Posted in pinta-alamittaukset

e-mittaus kehittää uusia laserkeilausmenetelmiä

e-mittaus kehittää yhdessä KVA Arkkitehdit Oy:n kanssa ketterää työprosessia, jolla laserkeilauksen työmäärää ja kustannuksia pienennetään. Laserkeilaus on ylivoimaisen tarkka ja perusteellinen mittausmenetelmä mutta sen käyttöä on rajoittanut mittauksen kalleus ja mallinnuksen vaatima työmäärä. Laserkeilaus on vähitellen tulossa perusmenetelmäksi kaikkeen rakennusten

Tagged with: , , ,
Posted in pinta-alamittaukset

Kuinka e-mittaus mittaa pinta-alat?

Ammattimaisessa mittauksessa pyritään mallintamaan asunnon todellinen muoto ja laajuustiedot lasketaan tästä mallista. Jokainen huone käydään läpi laserkeilaimella, joka mittaa miljoonia pisteitä huonetta kohti ja luo tarkan kolmiulotteisen mallin tilasta. Eri huoneiden tulokset liitetään yhteen käyttäen hyväksi lomittain meneviä mittausalueita. Lisäksi

Tagged with: , , ,
Posted in pinta-alamittaukset

Millainen on pinta-alan mittausraportti?

Huoneistoalan mittausraportille ei ole laissa säädettyä lomakepohjaa kuten vaikkapa energiatodistukselle. Meidän raporttimme sisältää pinta-alaerittelyn taulukkomuodossa sekä 2-3 sivun kuvauksen mitattavasta kohteesta ja mittausperusteista, siis siitä, mitä aloja on luettu mukaan tai jätetty pois, ja miksi. Raportin liitteenä toimitamme mittauspiirustuksen. Mittauspiirustus

Tagged with: , , ,
Posted in pinta-alamittaukset

Kuinka mittaan asunnon pinta-alan itse?

Jos parin prosentin tarkkuus riittää, mittaaminen onnistuu helposti esimerkiksi näin: Hanki rautakaupasta laseretäisyysmittari. Sellaisen saa alle 100 eurolla ja se helpottaa käytännön työtä todella paljon. Lisäksi tarvitset tavallista rullamittaa lyhyiden etäisyyksien mittaamiseen. Käy jokainen asunnon huone läpi ja mittaa joka

Tagged with: , ,
Posted in pinta-alamittaukset