Blog Archives

Kuinka e-mittaus mittaa pinta-alat?

Ammattimaisessa mittauksessa pyritään mallintamaan asunnon todellinen muoto ja laajuustiedot lasketaan tästä mallista. Jokainen huone käydään läpi laserkeilaimella, joka mittaa miljoonia pisteitä huonetta kohti ja luo tarkan kolmiulotteisen mallin tilasta. Eri huoneiden tulokset liitetään yhteen käyttäen hyväksi lomittain meneviä mittausalueita. Lisäksi

Tagged with: , , ,
Posted in pinta-alamittaukset

Millainen on pinta-alan mittausraportti?

Huoneistoalan mittausraportille ei ole laissa säädettyä lomakepohjaa kuten vaikkapa energiatodistukselle. Meidän raporttimme sisältää pinta-alaerittelyn taulukkomuodossa sekä 2-3 sivun kuvauksen mitattavasta kohteesta ja mittausperusteista, siis siitä, mitä aloja on luettu mukaan tai jätetty pois, ja miksi. Raportin liitteenä toimitamme mittauspiirustuksen. Mittauspiirustus

Tagged with: , , ,
Posted in pinta-alamittaukset