Blog Archives

Pientalojen markkinoinnisssa käytettävät neliöt

Helsingin Sanomissa oli 30.10.2016 valaiseva kirjoitus asuntojen pinta-alojen epäselvyyksistä. Kiinteistönvälittäjät markkinoivat asuntoja joskus yhtiöjärjestystä suuremmilla neliöillä. Asuntokaupassa ja uusissa yhtiöjärjestyksissä pitää lain mukaan käyttää huoneistoalaa ja asuntokaupassa pinta-ala pitää lisäksi ilmoittaa eriteltynä asuin- ja muihin tiloihin. Pientalossa tämä ei ole

Tagged with: , , , , ,
Posted in pinta-alamittaukset

Mistä saa standardin SFS 5139

Suomen Standardisoimisliitosta. Heillä on verkkokauppa osoitteessa http://sales.sfs.fi/sfs/. Tekijänoikeussyistä emme voi pitää standardia omalla nettisivullamme.

Tagged with:
Posted in pinta-alamittaukset