Blog Archives

e-mittaus mittaa laserkeilaimilla

Olemme siirtyneet mittaamaan kaikki pienetkin kohteet laserkeilaimella. Mittausta varten ei tarvita pohjapiirustusta asunnosta, vaan laserkeilain luo tiloista tarkan kolmiulotteisen mallin, josta tietokone laskee pinta-alat. Laserskannauksen etuna tavalliseen käsilasermittarilla tehtyyn mittaukseen on parempi tarkkuus varsinkin monimutkaisissa tiloissa ja tuloksen kiistattomuus ja

Tagged with: , , ,
Posted in pinta-alamittaukset

e-mittaus kehittää uusia laserkeilausmenetelmiä

e-mittaus kehittää yhdessä KVA Arkkitehdit Oy:n kanssa ketterää työprosessia, jolla laserkeilauksen työmäärää ja kustannuksia pienennetään. Laserkeilaus on ylivoimaisen tarkka ja perusteellinen mittausmenetelmä mutta sen käyttöä on rajoittanut mittauksen kalleus ja mallinnuksen vaatima työmäärä. Laserkeilaus on vähitellen tulossa perusmenetelmäksi kaikkeen rakennusten

Tagged with: , , ,
Posted in pinta-alamittaukset