Blog Archives

e-mittaus mittaa laserkeilaimilla

Olemme siirtyneet mittaamaan kaikki pienetkin kohteet laserkeilaimella. Mittausta varten ei tarvita pohjapiirustusta asunnosta, vaan laserkeilain luo tiloista tarkan kolmiulotteisen mallin, josta tietokone laskee pinta-alat. Laserskannauksen etuna tavalliseen käsilasermittarilla tehtyyn mittaukseen on parempi tarkkuus varsinkin monimutkaisissa tiloissa ja tuloksen kiistattomuus ja

Tagged with: , , ,
Posted in pinta-alamittaukset

e-mittaus kehittää uusia laserkeilausmenetelmiä

e-mittaus kehittää yhdessä KVA Arkkitehdit Oy:n kanssa ketterää työprosessia, jolla laserkeilauksen työmäärää ja kustannuksia pienennetään. Laserkeilaus on ylivoimaisen tarkka ja perusteellinen mittausmenetelmä mutta sen käyttöä on rajoittanut mittauksen kalleus ja mallinnuksen vaatima työmäärä. Laserkeilaus on vähitellen tulossa perusmenetelmäksi kaikkeen rakennusten

Tagged with: , , ,
Posted in pinta-alamittaukset

Pientalojen markkinoinnisssa käytettävät neliöt

Helsingin Sanomissa oli 30.10.2016 valaiseva kirjoitus asuntojen pinta-alojen epäselvyyksistä. Kiinteistönvälittäjät markkinoivat asuntoja joskus yhtiöjärjestystä suuremmilla neliöillä. Asuntokaupassa ja uusissa yhtiöjärjestyksissä pitää lain mukaan käyttää huoneistoalaa ja asuntokaupassa pinta-ala pitää lisäksi ilmoittaa eriteltynä asuin- ja muihin tiloihin. Pientalossa tämä ei ole

Tagged with: , , , , ,
Posted in pinta-alamittaukset

Kuinka e-mittaus mittaa pinta-alat?

Ammattimaisessa mittauksessa pyritään mallintamaan asunnon todellinen muoto ja laajuustiedot lasketaan tästä mallista. Jokainen huone käydään läpi laserkeilaimella, joka mittaa miljoonia pisteitä huonetta kohti ja luo tarkan kolmiulotteisen mallin tilasta. Eri huoneiden tulokset liitetään yhteen käyttäen hyväksi lomittain meneviä mittausalueita. Lisäksi

Tagged with: , , ,
Posted in pinta-alamittaukset

Pohjapiirustus asuntokauppaa varten

Remonttien tai laajennusten jäljiltä asunnon pohjapiirustus ei aina ole ajan tasalla. Huoneistoalamittauksen yhteydessä voimme pienestä lisähinnasta tehdä tarkan todellisen tilanteen mukaisen pohjapiirustuksen. Pohjapiirustuksessa esitetään väliseinien lisäksi ovet, ikkunat ja kiinteät kalusteet kuten komerot ja vesikalusteet.

Tagged with: , ,
Posted in pinta-alamittaukset

Milloin tarkistusmittausta tarvitaan?

Yleensä asuntoa mitataan myyntivaiheessa. Vanhoissa kerrostaloasunnoissa yhtiöjärjestyksen mukainen pinta-ala voi hiukan poiketa todellisesta huoneistoalasta, koska asunto ei ole tarkalleen piirustusten mukainen rakennusaikaisten epätarkkuuksien tai myöhempien remonttien takia. Lisäksi ennen vuotta 1992 perustetuissa yhtiöissä yhtiöjärjestyksessä ei tarvinnut olla todellista huoneistoalaa, vaan

Posted in pinta-alamittaukset

Millainen on pinta-alan mittausraportti?

Huoneistoalan mittausraportille ei ole laissa säädettyä lomakepohjaa kuten vaikkapa energiatodistukselle. Meidän raporttimme sisältää pinta-alaerittelyn taulukkomuodossa sekä 2-3 sivun kuvauksen mitattavasta kohteesta ja mittausperusteista, siis siitä, mitä aloja on luettu mukaan tai jätetty pois, ja miksi. Raportin liitteenä toimitamme mittauspiirustuksen. Mittauspiirustus

Tagged with: , , ,
Posted in pinta-alamittaukset

Lakimuutoksia pinta-alan mittaamisesta

Helsingin Sanomissa 18.5. oli juttu pinta-alan ilmoittamisesta asuntokaupoissa ja jutussa vihjattiin, että lakiin on tulossa tarkennuksia tältä osin. Oikeusministeriön asettama työryhmä on äskettäin esittänyt muutoksia asuntomarkkinointiasetuksen pinta-alan ilmoittamista koskeviin säännöksiin. Tulkintaepäselvyyksiä ja riitaisuuksia on liittynyt mm. siihen, mitä tiloja pidetään

Tagged with: , ,
Posted in pinta-alamittaukset

Kuinka mittaan asunnon pinta-alan itse?

Jos parin prosentin tarkkuus riittää, mittaaminen onnistuu helposti esimerkiksi näin: Hanki rautakaupasta laseretäisyysmittari. Sellaisen saa alle 100 eurolla ja se helpottaa käytännön työtä todella paljon. Lisäksi tarvitset tavallista rullamittaa lyhyiden etäisyyksien mittaamiseen. Käy jokainen asunnon huone läpi ja mittaa joka

Tagged with: , ,
Posted in pinta-alamittaukset

Mistä saa standardin SFS 5139

Suomen Standardisoimisliitosta. Heillä on verkkokauppa osoitteessa http://sales.sfs.fi/sfs/. Tekijänoikeussyistä emme voi pitää standardia omalla nettisivullamme.

Tagged with:
Posted in pinta-alamittaukset